Često postavljena pitanja

Izdvajamo najčešće postavljena pitanja koja vam mogu pomoći prilikom učešća na konkursu.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave svi građani stariji od 14 godina, zaljubljenici u fotografiju, amateri i profesionalci, građani R. Srbije bez obzira na mesto prebivanja.

Da li se sve teme odnose na grad Novi Sad?

Da. Sve teme odnose se na grad Novi Sad i šire gradsko područje Novog Sada. Važno je da se na fotografiji na neki način vidi kako se tema fotografije odnosi na Novi Sad ili na  mlade ljude u Novom Sadu ili na način na koji se čuva priroda u našem gradu. Zadatak je na vama da to dočarate i publici i žiriju…

Koliko fotografija mogu poslati?

Svaki kandidat ima pravo na učešće sa po jednom fotografijom na svaku od navedenih tema (ukupno do tri fotografije). Učesnici sa najboljim fotografijama mogu osvojiti samo jednu nagradu.

Kakav fotoaparat mogu da koristim?

Na konkursu se prihvataju fotografije rađene kako digitalnim fotoaparatom, tako i analognim (na film). Fotografije načinjene mobilnim telefonom se prihvataju, ali ne učestvuju u nagradnom delu konkursa.

Kada se saopštavaju rezultati konkursa?

Rezultati konkursa biće saopšteni na dan organizacije izložbe i poželjno je da svi učesnici budu prisutni na proglašenju pobednika.

Kada će biti organizovana izložba i proglašenje pobednika.

U prvoj polovini decembra tekuće godine. Tačan datum organizacije izložbe, kao i vreme i mesto organizator će saopštiti putem objavljene vesti na sajtu fotokonkurs.respolis.org.

Koja veličina fotografija se prihvata?

Minimalna rezolucija fotografije mora iznositi 10 megapiksela, odnosno 4216×2372 piksela u odnosu 16:9. Dozvoljeni su i drugi formati, s tim da barem jedna od dimenzija mora biti 4216 piksela ili veća. Maksimalna prihvatljiva rezolucija iznosi 25 megapiksela, odnosno veličina fajla ne sme prelaziti 20MB. Fotografije se dostavljaju u JPEG ili PNG formatu.

Da li se fotografije mogu poslati putem e-maila?

Ne. Fotografije se dostavljaju u elektronskom obliku isključivo putem prijavnog formulara sa ovog sajta.

 

 

Za dodatne informacije,kontaktirajte nas putem kontakt formulara.