Prijava na konkurs

NAPOMENA: Fotografije načinjene mobilnim telefonom ne učestvuju u nagradnom delu konkursa.

Slažem se sa uslovima konkursa i potvrđujem da je priložena fotografija moje autorsko delo.